ΚΙΠΑΝ-οδηγίες για την επιστροφή φόρου του επιδόματος βιβλιοθήκης, 16-11-2014Θέμα: Διαδικασία επιστροφής φόρου για το επίδομα βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε Συνέδρια.
Όπως γνωρίζετε, το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον φόρο για την πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια (επίδομα βιβλιοθήκης), το δε Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να συμμορφωθεί με την απόφαση αυτή 

Διαβάστε περισσότερα εδώ