κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού
 

ΑΘΗΝΑ,    10  Φεβρουαρίου   2015

Δ  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο     Τ Υ  Π  Ο  Υ

Θέμα: Η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα.

Στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης Σύριζα-Αν.Ελ., ελλείψει καθαρών θέσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το μέλλον των ΑΕΙ, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Παιδείας, δίπλα στην  έναρξη διαλόγου για νέο (ξανά) θεσμικό πλαίσιο, έκαναν μόνο μία συγκεκριμένη εξαγγελία, την κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρύματος - ο δεύτερος μάλιστα με υποτιμητικό τρόπο για τους ακαδημαϊκούς της χώρας και της διασποράς που συμμετέχουν στη συγκρότησή τους.   

Ενώ όλοι συμφωνούν πως η Παιδεία χρειάζεται μακρόπνοο εθνικό σχεδιασμό με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, βλέπουμε έναν νέο υπουργό Παιδείας να απορρίπτει συνολικά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και μάλιστα χωρίς να διατυπώνει συγκεκριμένους νέους στόχους. Το να ξεκινά κάθε νέα Κυβέρνηση ανατρέποντας εκ θεμελίων το έργο της προηγούμενης, αυτό αποτελεί μία καταστροφική επιλογή για την Παιδεία και τη ελληνική κοινωνία.

Τα Συμβούλια Ιδρύματος αποτελούν μαζί με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο τα θεμελιώδη θεσμικά όργανα  στα ΑΕΙ. Δεν μπορεί να καταργηθεί ένα από αυτά τα τρία χωρίς να ανατρέπεται εκ θεμελίων το ίδιο το νομικό πλαίσιο, το οποίο όμως παραδόξως εξαγγέλλεται πως θα αλλάξει μετά από ένα ευρύ δημόσιο διάλογο!

Παρ’ όλο που, με την ως τώρα εμπειρία εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου, διαπιστώνουμε θέματα αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που αξίζει να επανεξεταστούν, δεν μπορεί να καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρύματος, που αποτελούν νέα θεσμικά όργανα, χωρίς να έχουν συμπληρώσει ακόμα ούτε το μισό της θητείας τους, χωρίς καμία αξιολόγηση του έργου τους και χωρίς ίχνος διαλόγου με τις υφιστάμενες πανεπιστημιακές αρχές, τους άμεσα ενδιαφερομένους και τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι για την εκλογή των Συμβουλίων Ιδρύματος ψήφισε η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, παρά τις πρωτοφανούς έντασης βίαιες αντιδράσεις μιας μειοψηφικής, όπως αποδείχθηκε, μερίδας με σκοπό την παρεμπόδιση των εκλογικών διαδικασιών (Βλέπε [1]).

Οι παραπάνω αντιδημοκρατικές αλλά ενδεχομένως και αντισυνταγματικές εξαγγελίες στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης έχουν προφανώς σκοπό να κατευνάσουν το κομματικό ακροατήριο, που ανησυχεί με την εσπευσμένη προσγείωση από τις αντιπολιτευτικές καταγγελίες και ανέξοδες προεκλογικές εξαγγελίες στον «κυβερνητικό ρεαλισμό», όμως δημιουργούν σοβαρές και εύλογες ανησυχίες για το μέλλον της Παιδείας στη Χώρα μας, αφού διαπιστώνουμε ότι στον τομέα αυτό η κυβέρνηση ξεκινά χωρίς πρόγραμμα, με μόνο ίσως πρόγραμμα την επιστροφή στο  παρελθόν.

Οι ανησυχίες εντείνονται σοβαρά αν λάβει κανείς υπόψη το «αγωνιστικό» και «συνδικαλιστικό» παρελθόν του Πρωθυπουργού, του αρμόδιου Υπουργού επί της Παιδείας και αρκετών άλλων μελών της Κυβέρνησης, που έχουν ενεργητικά συμμετάσχει, ενθαρρύνει και υποστηρίξει ασυμβίβαστες με το εκπαιδευτικό έργο «αγωνιστικές» δραστηριότητες, όπως καταλήψεις, παρεμπόδιση διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακόμη και βιαιοπραγίες κατά συναδέλφων εκπαιδευτικών, καθώς και μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, αλλά  και γενικότερα εκφυλισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των ακαδημαϊκών ελευθεριών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ


Κοινοποίηση:
·        Ομ. Καθηγητή Αριστείδη  Μπαλτά, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  minister@minedu.gov.gr
·        Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη,  Αναπλ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  
·        Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
·        Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων
·        Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
·        Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
·        Τμήματα Παιδείας  των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
·        Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, Πρόεδρο ΕΣΥΠ, esyp@otenet.gr 
·        Πρόεδρο  ΑΔΙΠ,   adipsecretariat@hqaa.gr
·        Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr
·        Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
·        Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
·        Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
·        Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, agk@cperi.gr
·        Καθηγητή Απόστολο Κοκκώση, Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr
·        Δρ.  Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρο ΕΕΕ, mstoum@hcmr.gr
·        ΜΜΕ

[1] Αποτελέσματα εκλογών  Συμβουλίων Ιδρύματος 2012: Ποσοστά και Σύνθεση, 17  Ιανουαρίου 2013,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εκλέκτορες
ψήφισαν
% Συμμετοχής
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
22/10  (Χ),
24/10  (Χ),    
31/10 (Χ),
12 - 15/11 (ΗΛ)
1897
1504
79,3%
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
3/12 (Χ)
4/12 (Χ)
10/12 (ΗΛ)
536
351
65,5%
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
24/10 (Χ),  
25/10 (Χ),
30/10 (Χ),
1/11(ΗΛ)
2064
1580
76,6%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
25/10 (Χ), 
29/10 (Χ),   
2/11(ΗΛ)
195
174
89,2%
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
24/10  (Χ), 
29/10 (Χ)   
5/11 (ΗΛ)*
182
102
56,0%
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
25/10 (Χ),
6/11 (Αναβολή λόγω Απεργίας), 
8/11 (ΗΛ)
46
40
87,0%
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
22/10 (Χ),
25/10 (Χ),
31/10 (ΗΛ)
239
181
75,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
24/10 (Χ),
25/10 (Χ),   
14/11 (ΗΛ)
183
180
98,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24/10 (Χ), 
30/10 (Χ),
6/11 (ΗΛ)
169
163
96,4%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
22/10 (Χ),
24/10 (Χ),   
7/11 (ΗΛ) 
703
532
75,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24/10 (Χ),
25/10 (Χ),
29/10 (Χ),
1/11 (Χ),
5/11 (ΗΛ)
536
426
79,5%
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 17/10 (Χ),
18/10 (Χ),
24/10 (ΗΛ. ΑΚΥΡΟ),
29/10 (ΗΛ )
584
489
83,7%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
17/10  (Χ),  
19/10 (Χ),    
5/11 (ΗΛ)
493
361
73,2%
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
1/11  (Χ), 
27/11 (Χ),    
4/12 (ΗΛ)
126
116
92,1%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
24/10 (Χ),
29/10 (Χ), 
2/11 (Χ)**,
9/11 (ΗΛ)
292
161
55,1%
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
23/10  (Χ),  
24/10  (Χ),   
25/10 (ΗΛ)
105
92
87,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
23/10 (Χ), 
25/10 (Χ),   
31/10 (ΗΛ)
428
328
76,6%
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
13/11, 
15/11,
22/11 (ΗΛ)
128
124
96,9%
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
8/10 (Χ),
12/10 (Χ),     
19/10 (ΗΛ)
61
59
96,7%

Χ: βίαιη παρεμπόδιση
ΗΛ: με ηλεκτρονική ψηφοφορία

* το ηλεκτρονικό και το τηλεφωνικό δίκτυο  του Ιδρύματος είχαν εξουδετερωθεί βίαια καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας από ομάδα φοιτητών. 
** Ο server του Ιδρύματος και το τηλεφωνικό δίκτυο είχαν εξουδετερωθεί βίαια από νωρίς το πρωί από ομάδα φοιτητών