Φεβρουάριος 2019

Εκλογική Διακήρυξη για το 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
Ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα

Τις μέρες αυτές διεξάγονται εκλογές στους συλλόγους ΔΕΠ για την εκλογή νέων ΔΣ και εκπροσώπων – συνέδρων για το 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ. Μέσα από το Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Φεβρουαρίου, θα ανανεωθούν οι θέσεις και η διοίκηση της Ομοσπονδίας (33μελής Διοικούσα Επιτροπή και 11μελής Εκτελεστική Γραμματεία) για την επόμενη διετία.
Η διετία που πέρασε έφερε το πανεπιστήμιο σε ακόμη χειρότερη θέση. Συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση και η σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας, με τη συρρίκνωση και απειλούμενη εξαφάνιση γνωστικών περιοχών, λόγω της μη αντικατάστασης των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ και με τις εμβαλωματικές προσωρινές λύσεις για την κάλυψη διδακτικών αναγκών με εργαζόμενους εκτός ΔΕΠ, με ελλιπή προσόντα και αντιακαδημαϊκές διαδικασίες.
Επιπλέον, εξελίσσεται η αποδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ίδρυση πληθώρας νέων τμημάτων χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με την πελατειακή λογική περασμένων δεκαετιών να κυριαρχεί έναντι οποιασδήποτε ακαδημαϊκής λογικής, και με την κατάργηση των ΤΕΙ να μην θεραπεύει κανένα από τα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διευρύνει τα κενά της τόσο απαραίτητης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται με τη συνεχή αύξηση του αριθμού των εισαγόμενων στα πανεπιστήμια φοιτητών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες υποδομές και ο αριθμός των διδασκόντων στα Τμήματα εισαγωγής, ενώ το σύστημα εισαγωγής, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο Λύκειο, δεν εξασφαλίζει το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο στους εισακτέους.
Εξακολουθεί επίσης να απειλείται η ασφάλεια και η ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία, και να επιβαρύνονται οι όροι εργασίας μας, εξαιτίας της ιδεοληπτικής εμμονής, σε κυβερνητικό και πολιτικό επίπεδο αλλά και εντός των ιδρυμάτων, η οποία κατέστησε το πανεπιστημιακό άσυλο, από μέσο για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, σε αυτοσκοπό και άρνηση των προϋποθέσεων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των συνταγματικών δικαιωμάτων μας.
Τη διετία που πέρασε η ΚΙΠΑΝ, που ήταν δεύτερη σε δύναμη παράταξη στην ΠΟΣΔΕΠ, δεν κατέλαβε θέση στο προεδρείο. Ένα προεδρείο που συγκροτήθηκε από προσωπικές μικροπολιτικές με βάση ένα συντεχνιακό πρόγραμμα δράσης, «πρόγραμμα» που αντιγράφηκε επί λέξει από την προεκλογική πρόσκληση της συντηρητικής Συνεργασίας με κορμό την παράταξη των σχολών υγείας ΑΣΚΕΥ [1]. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ότι η προσκείμενη στο κυβερνών κόμμα Συσπείρωση απουσίαζε συστηματικά.
Παρόλα αυτά η ΚΙΠΑΝ, με την υπευθυνότητα της ακηδεμόνευτης, ακαδημαϊκής παράταξης που είχε αποφασιστικό ρόλο στην ΠΟΣΔΕΠ την τελευταία δεκαετία, αποτέλεσε τη δημιουργική αντιπολίτευση στο προεδρείο και όποτε ήταν δυνατόν συνεργάστηκε και διαμόρφωσε αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και έκανε παρεμβάσεις που αφορούσαν ακαδημαϊκά θέματα, οικονομικά θέματα, τις πολλαπλές νομοθετικές αλλαγές, την ανομία στα πανεπιστήμια κ.α.
Την ίδια στιγμή, με συνέπεια στις ακαδημαϊκές αρχές μας, σταθήκαμε ως ΚΙΠΑΝ απέναντι στις μεθοδεύσεις και τους χειρισμούς του προέδρου Στάθη Ευσταθόπουλου και του προεδρείου, για τις τροπολογίες του που ζητούσαν παραγραφή αξιόποινων πράξεων, για το αίτημα παραγραφής των οφειλών στους ΕΛΚΕ από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, για την υποστήριξη στον πρώην πρύτανη του ΔΠΘ, για το αίτημα της λεκτοροποίησης των ΕΕΠ-ΕΔΙΠ. Σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους που δέχτηκαν απειλές και επιθέσεις, πήραμε θέση για τη μετατροπή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε παρα-πανεπιστήμιο, για τα θέματα των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του ΕΑΠ, για τους διωκόμενους Τούρκους πανεπιστημιακούς. Η λεπτομερής καταγραφή της στάσης και της δράσης μας, μέσα από τις ανακοινώσεις μας της περιόδου αυτής (63 από τις 96 συνολικά όλων των παρατάξεων), βρίσκεται συγκεντρωμένη στο www.kipan.gr και στο www.posdep.gr.
Στην πράξη φάνηκε, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορά μας με τους εκπροσώπους των δορυφορικών παρατάξεων του προεδρείου (Ενωτική Πρωτοβουλία και Αριστερή Μεταρρύθμιση), οι οποίοι, αντίθετα με τις μεταρρυθμιστικές διακηρύξεις τους, δεν διαφοροποιήθηκαν και στήριζαν κάθε φορά, χωρίς επιφυλάξεις την ώρα της ψηφοφορίας, τις επιλογές της συντεχνιακά συγκροτούμενης παράταξης ΑΣΚΕΥ και του προέδρου της.
Σε πείσμα των καιρών, εμείς επιμένουμε για εκπροσώπηση αντάξια των απαιτήσεων του λειτουργήματός μας και της κοινωνίας, για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, αυτοδιοικούμενο με δημόσιο και ακαδημαϊκό έλεγχο, για μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, με την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα να αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, και με κύρια αιτήματα:
-          Επαρκείς προσλήψεις μελών ΔΕΠ και επαρκής χρηματοδότηση των ΑΕΙ, υπό τον όρο της αξιολόγησης και της διαφάνειας, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας και σπουδών για εμάς και τους φοιτητές μας.
-          Αποκατάσταση αξιοπρεπούς επιπέδου αμοιβών των μελών ΔΕΠ.
-          Εξασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας με κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
-          Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων σε κάθε ΑΕΙ με συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, τα γνωστικά αντικείμενα, οι υποδομές,  η χρηματοδότηση και οι ανάγκες της χώρας, και καθορισμός από τα Τμήματα ειδικών απαιτήσεων, μέσα στο σύστημα εισαγωγής, ως προς το γνωστικό υπόβαθρο των εισακτέων.
-          Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της ευελιξίας των ΑΕΙ, και κατάργηση της γραφειοκρατίας στους ΕΛΚΕ, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως σύγχρονα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αξιοποιούν στο έπακρο τους πόρους τους, και να διασφαλίζουν νέους πόρους χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις εκλογές εκπροσώπων για το 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ και να στηρίξετε τους υποψηφίους της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης.

Δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε. Πάρτε μέρος στις προσεχείς εκλογές.

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  της
Κ Ι Ν Η Σ Η Σ     Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ      Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Σ
[1] Ενημέρωση για το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (25-2-2017)
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2046&Itemid=483