Φεβρουάριος 2019

Εκλογική Διακήρυξη για το 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ
Ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα

Τις μέρες αυτές διεξάγονται εκλογές στους συλλόγους ΔΕΠ για την εκλογή νέων ΔΣ και εκπροσώπων – συνέδρων για το 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ. Μέσα από το Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Φεβρουαρίου, θα ανανεωθούν οι θέσεις και η διοίκηση της Ομοσπονδίας (33μελής Διοικούσα Επιτροπή και 11μελής Εκτελεστική Γραμματεία) για την επόμενη διετία.
Η διετία που πέρασε έφερε το πανεπιστήμιο σε ακόμη χειρότερη θέση. Συνεχίζεται η υποχρηματοδότηση και η σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας, με τη συρρίκνωση και απειλούμενη εξαφάνιση γνωστικών περιοχών, λόγω της μη αντικατάστασης των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ και με τις εμβαλωματικές προσωρινές λύσεις για την κάλυψη διδακτικών αναγκών με εργαζόμενους εκτός ΔΕΠ, με ελλιπή προσόντα και αντιακαδημαϊκές διαδικασίες.
Επιπλέον, εξελίσσεται η αποδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ίδρυση πληθώρας νέων τμημάτων χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, με την πελατειακή λογική περασμένων δεκαετιών να κυριαρχεί έναντι οποιασδήποτε ακαδημαϊκής λογικής, και με την κατάργηση των ΤΕΙ να μην θεραπεύει κανένα από τα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διευρύνει τα κενά της τόσο απαραίτητης τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται με τη συνεχή αύξηση του αριθμού των εισαγόμενων στα πανεπιστήμια φοιτητών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαθέσιμες υποδομές και ο αριθμός των διδασκόντων στα Τμήματα εισαγωγής, ενώ το σύστημα εισαγωγής, σε συνδυασμό με τις αλλαγές στο Λύκειο, δεν εξασφαλίζει το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο στους εισακτέους.
Εξακολουθεί επίσης να απειλείται η ασφάλεια και η ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία, και να επιβαρύνονται οι όροι εργασίας μας, εξαιτίας της ιδεοληπτικής εμμονής, σε κυβερνητικό και πολιτικό επίπεδο αλλά και εντός των ιδρυμάτων, η οποία κατέστησε το πανεπιστημιακό άσυλο, από μέσο για τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, σε αυτοσκοπό και άρνηση των προϋποθέσεων της ακαδημαϊκής ελευθερίας και των συνταγματικών δικαιωμάτων μας.
Τη διετία που πέρασε η ΚΙΠΑΝ, που ήταν δεύτερη σε δύναμη παράταξη στην ΠΟΣΔΕΠ, δεν κατέλαβε θέση στο προεδρείο. Ένα προεδρείο που συγκροτήθηκε από προσωπικές μικροπολιτικές με βάση ένα συντεχνιακό πρόγραμμα δράσης, «πρόγραμμα» που αντιγράφηκε επί λέξει από την προεκλογική πρόσκληση της συντηρητικής Συνεργασίας με κορμό την παράταξη των σχολών υγείας ΑΣΚΕΥ [1]. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ότι η προσκείμενη στο κυβερνών κόμμα Συσπείρωση απουσίαζε συστηματικά.
Παρόλα αυτά η ΚΙΠΑΝ, με την υπευθυνότητα της ακηδεμόνευτης, ακαδημαϊκής παράταξης που είχε αποφασιστικό ρόλο στην ΠΟΣΔΕΠ την τελευταία δεκαετία, αποτέλεσε τη δημιουργική αντιπολίτευση στο προεδρείο και όποτε ήταν δυνατόν συνεργάστηκε και διαμόρφωσε αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ και έκανε παρεμβάσεις που αφορούσαν ακαδημαϊκά θέματα, οικονομικά θέματα, τις πολλαπλές νομοθετικές αλλαγές, την ανομία στα πανεπιστήμια κ.α.
Την ίδια στιγμή, με συνέπεια στις ακαδημαϊκές αρχές μας, σταθήκαμε ως ΚΙΠΑΝ απέναντι στις μεθοδεύσεις και τους χειρισμούς του προέδρου Στάθη Ευσταθόπουλου και του προεδρείου, για τις τροπολογίες του που ζητούσαν παραγραφή αξιόποινων πράξεων, για το αίτημα παραγραφής των οφειλών στους ΕΛΚΕ από άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, για την υποστήριξη στον πρώην πρύτανη του ΔΠΘ, για το αίτημα της λεκτοροποίησης των ΕΕΠ-ΕΔΙΠ. Σταθήκαμε δίπλα στους συναδέλφους που δέχτηκαν απειλές και επιθέσεις, πήραμε θέση για τη μετατροπή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε παρα-πανεπιστήμιο, για τα θέματα των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του ΕΑΠ, για τους διωκόμενους Τούρκους πανεπιστημιακούς. Η λεπτομερής καταγραφή της στάσης και της δράσης μας, μέσα από τις ανακοινώσεις μας της περιόδου αυτής (63 από τις 96 συνολικά όλων των παρατάξεων), βρίσκεται συγκεντρωμένη στο www.kipan.gr και στο www.posdep.gr.
Στην πράξη φάνηκε, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορά μας με τους εκπροσώπους των δορυφορικών παρατάξεων του προεδρείου (Ενωτική Πρωτοβουλία και Αριστερή Μεταρρύθμιση), οι οποίοι, αντίθετα με τις μεταρρυθμιστικές διακηρύξεις τους, δεν διαφοροποιήθηκαν και στήριζαν κάθε φορά, χωρίς επιφυλάξεις την ώρα της ψηφοφορίας, τις επιλογές της συντεχνιακά συγκροτούμενης παράταξης ΑΣΚΕΥ και του προέδρου της.
Σε πείσμα των καιρών, εμείς επιμένουμε για εκπροσώπηση αντάξια των απαιτήσεων του λειτουργήματός μας και της κοινωνίας, για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, αυτοδιοικούμενο με δημόσιο και ακαδημαϊκό έλεγχο, για μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, με την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα να αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης της χώρας, και με κύρια αιτήματα:
-          Επαρκείς προσλήψεις μελών ΔΕΠ και επαρκής χρηματοδότηση των ΑΕΙ, υπό τον όρο της αξιολόγησης και της διαφάνειας, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας και σπουδών για εμάς και τους φοιτητές μας.
-          Αποκατάσταση αξιοπρεπούς επιπέδου αμοιβών των μελών ΔΕΠ.
-          Εξασφάλιση ομαλών συνθηκών εργασίας με κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
-          Καθορισμός του αριθμού των εισακτέων σε κάθε ΑΕΙ με συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, τα γνωστικά αντικείμενα, οι υποδομές,  η χρηματοδότηση και οι ανάγκες της χώρας, και καθορισμός από τα Τμήματα ειδικών απαιτήσεων, μέσα στο σύστημα εισαγωγής, ως προς το γνωστικό υπόβαθρο των εισακτέων.
-          Ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της ευελιξίας των ΑΕΙ, και κατάργηση της γραφειοκρατίας στους ΕΛΚΕ, ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως σύγχρονα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, να αξιοποιούν στο έπακρο τους πόρους τους, και να διασφαλίζουν νέους πόρους χρηματοδότησης από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις εκλογές εκπροσώπων για το 14ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ και να στηρίξετε τους υποψηφίους της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης.

Δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε. Πάρτε μέρος στις προσεχείς εκλογές.

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  της
Κ Ι Ν Η Σ Η Σ     Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ      Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Σ
[1] Ενημέρωση για το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (25-2-2017)
http://posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2046&Itemid=483Αθήνα,  Ιανουάριος 2017

Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης :

Ακαδημαϊκά και Ακηδεμόνευτα

ΘΕΜΑ:  Ανακοινώσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης την περίοδο  από  Μάρτιο 2015 έως Ιανουάριο 2017.

Πριν 2 χρόνια έγινε το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ. Εκεί η ΚΙΠΑΝ προσήλθε με Προγραμματικές θέσεις , που αποτέλεσαν για άλλη μια φορά τη βάση για το Πρόγραμμα Δράσης της ΠΟΣΔΕΠ της επόμενης διετίας (2015-17),  όπως διαμορφώθηκε στο Συνέδριο και υπερψηφίστηκε από τους συνέδρους.

Το επόμενο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, που θα εκλέξει τη νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας και θα αποφασίσει για το Πρόγραμμα Δράσης της διετίας 2017-19, θα γίνει σε ένα μήνα (17-19 Φεβρουαρίου 2017).

Οι ανακοινώσεις που παρατίθενται είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ και αποτελούν ένα αποτύπωμα των θέσεων και της στάσης της ΚΙΠΑΝ για γεγονότα της πρόσφατης περιόδου (Μάρτιος 2015 – Ιανουάριος 2017).

Θα ακολουθήσει το κείμενο με τις Προγραμματικές Θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για το 13ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ και τη διετία 2017-19.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στις εκλογές, και να στηρίξετε τους υποψηφίους της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης.

Συνεχίζουμε ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα !

Ανακοινώσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης (Μάρτιος 2015 – Ιανουάριος 2017)

1.       Για τους πρόσφατους βανδαλισμούς στην όψη του κτηρίου της Πρυτανείας του ΕΜΠ, 10-3-2015

2.       ΚΙΠΑΝ - Έκκληση προς τον ακαδημαϊκό και πνευματικό κόσμο, τη νέα γενιά και κάθε υπεύθυνο πολίτη : Αγκαλιάστε το Πανεπιστήμιο!, 15-4-2015

3.       Για το «καθολικό bullying” που από χρόνια βιώνει το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο και τις ευθύνες των αντιπολιτευομένων κυβερνώντων, 6-4-2015

4.       για το σχέδιο του νέου θεσμικού πλαισίου των πανεπιστημίων: Εντολή «Όπισθεν ολοταχώς!», 19-4-2015

5.       για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί αναγκαστικού εσωτερικού δανεισμού από τα διαθέσιμα (και) των Πανεπιστημίων, 22-4-2015

6.       Αποχαιρετισμός στον Χρήστο Νικολάου, 30-4-2015 

7.       Πρόσκληση σε εκδήλωση της "Επιτροπής Πρωτοβουλίας - Παιδεία 2015" στις 11-5-2015

8.       για την 3η εξεταστική σε όλα τα μαθήματα, 21-5-2015

9.       πρόσκληση σε εκδήλωση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας "Παιδεία 2015" Θεσσαλονίκης, 25-5-2015

10.   Να αποσυρθεί άμεσα το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα και να αναλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τις ευθύνες της, 28-6-2015

11.   για το επεισόδιο βίας και τρομοκρατίας εναντίον της καθηγήτριας Ελένης Ματζουράνη, μέλους του ΣΙ του ΕΚΠΑ, 9-10-2015

12.   για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων...Υπ. Παιδείας», 13-10-2015

13.   Δελτίο Τύπου για την επιστολή της Πρωτοβουλίας "Παιδεία 2015" στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σχετικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 20-10-2015

14.   Η αριστεία υπό διωγμό από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και το Υπουργείο των αιώνιων φοιτητών, 9-11-2015

15.   Για την ΕΔΕ στο ΠΑΜΑΚ για τη Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης (Ν. Μαραντζίδης), 11-11-2015

16.   Συλλυπητήρια επιστολή προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ για τον Κ. Δημόπουλο, 13-12-2015

17.   Δώρον άδωρον και εμπαιγμός από το Υπουργείο οι πρόσθετες επιχορηγήσεις της τελευταίας στιγμής, 14-12-2015

18.   Νομοθετικό εγχείρημα για την Έρευνα, χωρίς διάλογο και προοπτική..., 15-12-2015

19.   για το Ασφαλιστικό και τη συμμετοχή στην απεργία της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου, 2-2-2016

20.   Αποχαιρετισμός στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, 12-2-2016

21.   για την ακαδημαϊκότητα, την ποιότητα σπουδών, την πρόσθετη εξεταστική κ.α, 14-2-2016

22.   για τον πρόωρο θάνατο της δημοσιογράφου Μαρίας Παπουτσάκη, 15-2-2016

23.   για την επιχειρούμενη συλλήβδην αμνήστευση τυχόν μη νόμιμων πράξεων και δαπανών των ΑΕΙ, 23-2-2016

24.   για την έγκληση/μήνυση της κ. Θάνου : το όνομα μας είναι ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, 7-3-2016

25.   για τo ερωτηματολόγιο προς τα Συμβούλια Ιδρύματος των ΑΕΙ: "Αιδώς, κύριε Γαβρόγλου!", 12-3-2016

26.    κακώς αποσύρεται η διάταξη για τους καταλογισμούς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 13-4-2016

27.   για τα Μεταπτυχιακά, τα δίδακτρα και το ερωτηματολόγιο της κ. Αν. Υπ. Παιδείας, 15-4-2016

28.   για τα επεισόδια κατά Συγκλητικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 17-4-2016

29.   για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ‘Έρευνα και άλλες διατάξεις», 19-4-2016

30.   Μεταμεσονύκτιες Τροπολογίες από την Κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την Έρευνα, 5-5-2016

31.   για τον Νόμο 4683 «Ρυθμίσεις για την ‘Έρευνα και άλλες διατάξεις», 20-5-2016

32.   Αποχαιρετισμός στον Γιάννη Τσαμουργκέλη, 29-5-2016

33.    για τη «μελέτη» και τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα Μεταπτυχιακά, 18-6-2016

34.   για τη βία, την ανομία και την εγκληματικότητα στα Δημόσια Πανεπιστήμια, 3-7-2016

35.   για την υποβάθμιση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την Κυβέρνηση, 3-7-2016

36.   για σειρά τροπολογιών που έφερε η Κυβέρνηση στον προ μηνός ψηφισθέντα Ν. 4368 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα», 12-7-2016

37.   Αποχαιρετισμός στο δάσκαλο Δημήτρη Μαρωνίτη, 14-7-2016

38.   περί «Κλινικού Καθηγητή»: ακύρωση ΚΥΑ από το Σ.τ.Ε., η θέση της ΠΟΣΔΕΠ και η αντίδραση της Εταιρίας Συντονιστών Διευθυντών ΕΣΥ, 15-7-2016

39.   Αποχαιρετισμός στο συνάδελφο Σταύρο Ιωαννίδη, 20-6-2016

40.   Ορισμός ομάδας εργασίας για τους οργανισμούς των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων: η Κυβέρνηση φροντίζει για τα Πανεπιστήμια χωρίς τα Πανεπιστήμια, 31-7-2016.

41.   για τις νέες τροπολογίες που κατέθεσε η κυβέρνηση, 31-8-2016

42.   για τη νυχτερινή μετατροπή ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε μόνιμους λέκτορες - Ο κατήφορος συνεχίζεται, 3-9-2016

43.   για την αναστολή της λεκτοροποίησης του ΕΔΙΠ και την απίστευτη ελαφρότητα του Υπουργείου Παιδείας, 7-9-2016

44.   Σχέδιο νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Ερευνών και Καινοτομίας» - ο υπουργός διορίζει σωρηδόν και προκηρύσσει προγράμματα!, 25-9-2015

45.   Οι καταβολές των ΕΛΚΕ μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, 25-9-2016

46.   Δηλώσεις Καμμένου. Νέα επίθεση κατά των πανεπιστημιακών από την Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, 2-10-2016

47.   Ομότιμοι και συνταξιοδοτηθέντες καθηγητές στα εκλεκτορικά, 12-10-2016

48.   Αλλάζει ριζικά η πολιτική αξιοποίησης των κονδυλίων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του Υπουργείου Παιδείας, 12-10-2016

49.   Όταν μια κυβέρνηση εφαρμόζει επιλεκτικά αποφάσεις δικαστηρίων, η Δημοκρατία κινδυνεύει, 12-10-2016

50.   για το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά. Αντιλαμβάνεται η Αν. Υπουργός τις συνέπειες; 31-10-2016

51.   για τη βία, ανομία και εγκληματικότητα, που φωλιάζει στο ιστορικό συγκρότημα του ΕΜΠ στην Πατησίων, 18-11-2016

52.    Δελτίο Τύπου:Το πάγωμα των προσλήψεων στα ΑΕΙ επιφέρει πλήγματα στην αξιοκρατία και διευκολύνει την εκδήλωση εξωθεσμικών παρεμβάσεων στις εξελίξεις των καθηγητών, 29-11-2016

53.   Αυθαίρετη ερμηνεία του Υπουργείου αφαιρεί τη δυνατότητα εξέλιξης των μη μόνιμων επίκουρων καθηγητών, 21-12-2016 

54.   για την τελευταία προσπάθεια"ανωτατοποίησης" της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), 12-1-2017