Ανακοινώσεις μέχρι το 2012

Η ΚΙΠΑΝ την περίοδο 2008-2011 (μετά το 9ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ) και 2011-2012 (μετά το 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ) κατείχε, με το Νίκο Σταυρακάκη, τη θέση του προέδρου στην Ομοσπονδία.
Οι θέσεις μας εκφράζονταν κατά κανόνα μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΠΟΣΔΕΠ, όπως προέκυπταν μετά από συζήτηση και σύνθεση απόψεων με τις άλλες παρατάξεις.
βλ. σχετικά στον ιστότοπο της ΠΟΣΔΕΠ τις σελίδες της περιόδου εκείνης :
-Αποφάσεις ΕΓ
-Αποφάσεις ΔΕ
-Ανακοινώσεις Προεδρείου
-10ο Συνέδριο, απολογισμός πεπραγμένων  (αρχείο PDF, 4.5 ΜΒ),  αποφάσεις (αρχείο winrar, 1.8 MB)
-11ο Συνέδριο, απολογισμός, αποφάσεις

Οι ανακοινώσεις μέχρι το 2012 θα αναρτηθούν εδώ