ΚΙΠΑΝ-ΑΡΜΕ-Ενωτική Πρωτοβουλία: διεκδικούμε για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο

 

16ο Συνέδριο ΠΟΣΔΕΠ, 2-4 Φεβρουαρίου 2024

Αγωνιζόμαστε για ένα Δημόσιο, Σύγχρονο, Ποιοτικό Πανεπιστήμιο, αντάξιο των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας

Διεκδικούμε για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο:

ü Μακροπρόθεσμο και συναινετικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό

ü Λιτό θεσμικό πλαίσιο και κατάργηση του συγκεντρωτικού Ν. 4957/22 και

ü Διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία και διάκριση εξουσιών στον τρόπο διοίκησης των ΑΕΙ

ü Επανεξέταση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας με χωροταξικά, αναπτυξιακά, εθνικά και ακαδημαϊκά κριτήρια

ü Αύξηση της χρηματοδότησης των ΑΕΙ ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους

ü Αύξηση του αριθμού των νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ώστε να υπερκαλύπτει την ετήσια απώλεια θέσεων

ü Νέο μισθολόγιο με αύξηση των αποδοχών και των συντάξεων που να καλύπτει την επί 15ετια υστέρηση του ειδικού μισθολογίου των πανεπιστημιακών

ü Καμία συζήτηση για ιδιωτικά, αμφιβόλου ποιότητας Πανεπιστήμια. Οι όποιες αλλαγές αφορούν το Σύνταγμα να παραπεμφθούν στη συνταγματική αναθεώρηση

Διεκδικούμε με ανοικτό το πανεπιστήμιο, με παρόντες τους φοιτητές και το προσωπικό, με διαδικασίες και δράσεις δημοκρατικές που θα ενισχύουν ουσιαστικά τον ρόλο του.

ΚΙΠΑΝ - Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης

ΑΡΜΕ - Αριστερή Μεταρρύθμιση

Ενωτική Πρωτοβουλία