ΚΙΠΑΝ - ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα

Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης έχει διαρκή παρουσία και συμβολή στην Ομοσπονδία και στους Συλλόγους ΔΕΠ από το 2004 (βλ. [Ιστορικό] & [Θέσεις]).

Ποια είναι η ΚΙΠΑΝ

  • Η ΚΙΠΑΝ απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς δασκάλους με κοινό το όραμα ένα σύγχρονο, ποιοτικό, ακαδημαϊκό πανεπιστήμιο.

  • Η ΚΙΠΑΝ είναι ακηδεμόνευτη – δεν αποτελεί την παράταξη ενός κόμματος ή την συνδικαλιστική έκφραση μιας πολιτικής κίνησης.

  • Η συμμετοχή στην ΚΙΠΑΝ δεν προϋποθέτει συγκεκριμένη πολιτική ένταξη. Όσοι εκφράζονται μέσα από την ΚΙΠΑΝ έχουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών αναφορών.

Οι παρακάτω αρχές και οι θέσεις που υποστηρίζουμε αποτελούν την ταυτότητά μας και τα στοιχεία εκείνα που μάς ενώνουν ή μάς διαφοροποιούν από τις άλλες παρατάξεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες. 

Βασικές Αρχές

1.      Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης της χώρας. Η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και η ποιοτική εκπαίδευση είναι ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας.

2.      Τα ΑΕΙ πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με επιστημονική και επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και σεβασμό στις αρχές της δικαιοσύνης, ελευθερίας και δημοκρατίας, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

3.      Η πολιτική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνολικότερα για την εκπαίδευση απαιτεί μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό για να αποδώσει καρπούς. Οι απαραίτητες προς τούτο συναινέσεις και συγκλίσεις πρέπει να υπερβαίνουν τις ιδεολογικές διαφορές και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αντί να αποτρέπονται εξαιτίας τους. 

4.      Η νομοθεσία δεν μπορεί να αλλάζει κάθε τόσο με την αλλαγή κυβέρνησης ή υπουργού. Για να είναι εφαρμόσιμες, σταθερές και αποτελεσματικές, οι νομοθετικές αλλαγές πρέπει να προετοιμάζονται με ουσιαστική διαβούλευση που να εξασφαλίζει την απαραίτητη συναίνεση.

Θέσεις

  • Επίκαιρες θέσεις και εκλογική διακήρυξη ενόψει του 16ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ θα αναρτηθούν σύντομα. 
  • Οι βασικές θέσεις που υποστηρίξαμε στο προηγούμενο Συνέδριο είναι:

Εκλογική διακήρυξη ΚΙΠΑΝ για το 15ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, 3-11-2021

Κοινή πρόταση ΑΡΜΕ-Ενωτική-ΚΙΠΑΝ για το Πρόγραμμα δράσης της ΠΟΣΔΕΠ, 18-12-2021

  • Αναλυτικές θέσεις θα βρείτε στη στήλη δεξιά, στις [Ανακοινώσεις], όπως και τις αποφάσεις της ΠΟΣΔΕΠ, στις οποίες είχαμε καθοριστική συμβολή από το 2019, συμμετέχοντας στο προεδρείο στη θέση του Γραμματέα.

Η ΚΙΠΑΝ σας καλεί σε συμμετοχή στις εκλογές εκπροσώπων για την ΠΟΣΔΕΠ στον Σύλλογό σας και για το ΔΣ του Συλλόγου σας. 

Στηρίξτε την Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης και τους υποψηφίους της ή ανεξάρτητα σχήματα και υποψηφίους που υποστηρίζουν παρόμοιες θέσεις, για ακαδημαϊκή, ακηδεμόνευτη και προοδευτική - μεταρρυθμιστική εκπροσώπηση.

 

Δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε. Πάρτε μέρος στις προσεχείς εκλογές.

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  της

Κ Ι Ν Η Σ Η Σ     Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ      Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Σ

 

.