ΚΙΠΑΝ - ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα

Η Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης έχει διαρκή παρουσία και συμβολή στην Ομοσπονδία και στους Συλλόγους ΔΕΠ από το 2004 (βλ. [Ιστορικό] & [Θέσεις]).

Ποια είναι η ΚΙΠΑΝ

  • Η ΚΙΠΑΝ απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς δασκάλους με κοινό το όραμα ένα σύγχρονο, ποιοτικό, ακαδημαϊκό πανεπιστήμιο.

  • Η ΚΙΠΑΝ είναι ακηδεμόνευτη – δεν αποτελεί την παράταξη ενός κόμματος ή την συνδικαλιστική έκφραση μιας πολιτικής κίνησης.

  • Η συμμετοχή στην ΚΙΠΑΝ δεν προϋποθέτει συγκεκριμένη πολιτική ένταξη. Όσοι εκφράζονται μέσα από την ΚΙΠΑΝ έχουν ένα ευρύ φάσμα πολιτικών αναφορών.

Οι παρακάτω αρχές και οι θέσεις που υποστηρίζουμε αποτελούν την ταυτότητά μας και τα στοιχεία εκείνα που μάς ενώνουν ή μάς διαφοροποιούν από τις άλλες παρατάξεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες. 

Βασικές Αρχές

1.      Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης της χώρας. Η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και η ποιοτική εκπαίδευση είναι ανάγκη της σύγχρονης κοινωνίας.

2.      Τα ΑΕΙ πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών με επιστημονική και επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και σεβασμό στις αρχές της δικαιοσύνης, ελευθερίας και δημοκρατίας, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

3.      Η πολιτική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνολικότερα για την εκπαίδευση απαιτεί μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό για να αποδώσει καρπούς. Οι απαραίτητες προς τούτο συναινέσεις και συγκλίσεις πρέπει να υπερβαίνουν τις ιδεολογικές διαφορές και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, αντί να αποτρέπονται εξαιτίας τους. 

4.      Η νομοθεσία δεν μπορεί να αλλάζει κάθε τόσο με την αλλαγή κυβέρνησης ή υπουργού. Για να είναι εφαρμόσιμες, σταθερές και αποτελεσματικές, οι νομοθετικές αλλαγές πρέπει να προετοιμάζονται με ουσιαστική διαβούλευση που να εξασφαλίζει την απαραίτητη συναίνεση.

Θέσεις

1. Το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις για να ξεπεράσει τις χρόνιες παθογένειες και καταστεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο, αυτοδιοικούμενο, με δημόσιο και ακαδημαϊκό έλεγχο.

2.1 Η αποδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την κατάργηση των ΤΕΙ επί υπουργίας Γαβρόγλου, δεν άγγιξε την ουσία των προβλημάτων, ενώ δημιούργησε νέα (όπως αυτό των επαγγελματικών δικαιωμάτων πρώην και νέων τμημάτων, παράλληλα με ελλείψεις στην αγορά εργασίας), διατήρησε την θεσμική ανασφάλεια  και ρευστότητα με νέες παρεμβάσεις τύπου «ράβε-ξήλωνε». Η επόμενη κυβέρνηση δεν ακούμπησε τα θέματα αυτά.  

2.2 Ο νέος νόμος-πλαίσιο της επόμενης υπουργού, κ. Κεραμέως (Ν.4957/2022), διατήρησε τα προβλήματα του παρελθόντος και δημιούργησε και νέα (ασφυκτικό θεσμικό πλαίσιο, ισοπεδωτική αντιμετώπιση των ΑΕΙ, αδιέξοδα στη συγκρότηση Συμβουλίου Διοίκησης και στην εκλογή πρύτανη,  συγκεντρωτικά και δυσλειτουργικά όργανα διοίκησης).

3.1 Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής.  Προτεραιότητα είναι η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ουσιαστικά μέτρα στήριξης και ανάταξης του δημόσιου πανεπιστημίου.

3.2 Το δήθεν κρατικό μονοπώλιο έχει ήδη καταργηθεί στην πράξη με την (fast track) απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στα ανέλεγκτης ποιότητας πτυχία των κολεγίων, και αυτή είναι η ελληνική στρέβλωση που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

3.3 Ρυθμίσεις που αγγίζουν το Σύνταγμα πρέπει να εξεταστούν σε διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, που απαιτεί διεξοδική κοινοβουλευτική συζήτηση και αυξημένη πλειοψηφία.

3.4 Για τη μεροληπτική υπέρ των κολεγίων πολιτική και την απαράδεκτη fast-track αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τους, έχουμε τοποθετηθεί αναλυτικά και η εισήγησή μας έγινε θέση της ΠΟΣΔΕΠ (απόφαση Διοικούσας Επιτροπής 28-4-2021)

4. Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας πρέπει να επανεξεταστεί ως προς τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα των νέων τμημάτων πρώτα, όπως και των μεταπτυχιακών που έχουν αυξηθεί πληθωριστικά, και με κριτήρια ποιοτικά, χωροταξικά, αναπτυξιακά και εθνικά, όχι με άκριτη χρήση της «ελκυστικότητας» που δήθεν καταγράφεται με την ΕΒΕ, στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ουσιαστικό ρόλο της ΕΘΑΑΕ και με επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

5. Παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρέπει να ενισχυθεί η μεταλυκειακή μη τριτοβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, που να προσφέρει ουσιαστικές και ρεαλιστικές επιλογές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής πορείας, δίπλα στον ως τώρα επίσημο μονόδρομο Λύκειο-Πανεπιστήμιο, και τον αφανή παράδρομο των κολεγίων.

6.1 Με προαπαιτούμενο την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, πρέπει να εξορθολογιστεί ο αριθμός των εισακτέων σε επίπεδα αντίστοιχα των αναγκών του τόπου και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των ιδρυμάτων και των σχολών. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να ορίζεται αυθαίρετα από το υπουργείο και τα τμήματα πρέπει να έχουν λόγο και για το επίπεδο των εισακτέων, ορίζοντας συντελεστές και βάσεις για συγκεκριμένα μαθήματα.

6.2. Δεν αποτελούν ακαδημαϊκά ή ποιοτικά κριτήρια, για την αξιολόγηση τμημάτων και ιδρυμάτων, τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η οποία, σε συνδυασμό με τον αυθαίρετο καθορισμό του αριθμού των εισακτέων από το υπουργείο και τις επιλογές των υποψηφίων, οδηγεί τεχνητά σε κενές θέσεις και απαξίωση των τμημάτων.

7. Οι μετεγγραφές πρέπει να καταργηθούν, με εξαίρεση τις απολύτως αναγκαίες για λόγους υγείας, και να ενισχυθεί παράλληλα η φοιτητική μέριμνα.

8. Η βλάβη στο δημόσιο πανεπιστήμιο, από τις χρόνιες περικοπές χρηματοδότησης και θέσεων προσωπικού, πρέπει να αναταχθεί. Η αξιολόγηση τμημάτων και ιδρυμάτων πρέπει να συνδέεται με το στρατηγικό σχεδιασμό τους και με πρόσθετη χρηματοδότηση, που να επιβραβεύει ή να υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων τους.

9. Η αναπλήρωση των κενών θέσεων και παροχή νέων πρόσθετων θέσεων προσωπικού είναι επείγουσα, γιατί χάνονται και δεν καλύπτονται επιστημονικά αντικείμενα με συνέπεια να απειλείται πια το επίπεδο των πτυχίων και η ίδια την υπόσταση των τμημάτων. Όταν, αντί για κάλυψη με νέες θέσεις ΔΕΠ μέσω ανοικτών προκηρύξεων, οι εκπαιδευτικές ανάγκες καλύπτονται πρόχειρα και πρόσκαιρα, με έκτακτες διαδικασίες από έκτακτο και εργασιακά επισφαλές προσωπικό, δεν διασφαλίζεται ποιοτική εκπαίδευση ούτε τα εργασιακά δικαιώματα. Επίσης, η ένταξη προσωπικού σε θέση ΔΕΠ δεν μπορεί να είναι δυνατή παρά μόνο με ανοικτή προκήρυξη. Έχουμε ακόμη προτείνει (14-4-2020) την έγκαιρη επαναπροκήρυξη των θέσεων πριν την αφυπηρέτηση.

10. Μετά και το νέο μισθολόγιο του  2023, που καλύπτει οριακά και όχι για όλες τις περιπτώσεις την απόφαση του ΣτΕ (1911/2022) η οποία δικαίωσε την ΠΟΣΔΕΠ,  παραμένει ανεκπλήρωτο το από το 2008 το αίτημά μας για μισθολογική αποκατάσταση με αξιοπρεπείς και αντίστοιχες του λειτουργήματος αποδοχές και συντάξεις. Από το 2008 οι αποδοχές των καθηγητών Πανεπιστημίου υστερούν σημαντικά σε σύγκριση με τις αποδοχές των άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών με ειδικό μισθολόγιο, που έλαβαν σημαντικές αυξήσεις (50-80%) εκείνη τη περίοδο, και ονομαστικά το επίπεδο των αποδοχών μας το 2024 είναι του μισθολογίου του έτους 2003 (δύο χιλιάδες τρία). Επίσης, καθώς η αντισυνταγματικότητα των περικοπών του 2012 έχει αναγνωριστεί ήδη από το 2014, με την πρώτη απόφαση του ΣτΕ (4741/2014), χωρίς να υπάρξει συμμόρφωση παρά μόνο για τα έτη 2015-2016, η μισθολογική διαφορά που αναγνώρισαν οι αποφάσεις του ΣτΕ πρέπει να καταβληθεί  και για τα έτη 2017-2022.  

11.   Τα προγράμματα ενίσχυσης της έρευνας και των νέων επιστημόνων πρέπει να προκηρύσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού στους ΕΛΚΕ καταπνίγουν την έρευνα και είναι επείγον να απλοποιηθούν.

12.   Το θέμα των αυθαιρεσιών στο όνομα του ασύλου είναι κομβικό, τόσο για τον συμβολικό χαρακτήρα του όσο και για την ουσιαστική διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας. Έχουμε πάρει θέση επανειλημμένα και δεν παρέχουμε καμία ανοχή σε κανενός είδους ενέργειες και καταστάσεις που με οποιοδήποτε πρόσχημα απειλούν την ομαλή λειτουργία των Ιδρυμάτων και την πανεπιστημιακή ζωή και προσβάλλουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες.

13.   Η ασφάλεια των χώρων και του προσωπικού είναι πρωταρχικά ευθύνη των πανεπιστημιακών αρχών. Παράλληλα υποστηρίζουμε την εφαρμογή της κοινής νομοθεσίας για αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. (όπως διατυπώθηκε και στον Ν.4009/2011 και στον Ν.4623/2019), και τη δυνατότητα και υποχρέωση της αστυνομίας να επεμβαίνει χωρίς ειδική άδεια. Όμως πρέπει  η πανεπιστημιακή κοινότητα να ορίζει τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας της, οι οποίοι να τηρούνται και να επιβάλλονται, ενώ η διαρκής παρουσία της αστυνομίας δεν είναι αναγκαία ούτε ικανή για να λυθούν σύνθετα είτε καθημερινά προβλήματα.

14.   Με τη δραστηριότητά μας στους Συλλόγους και στην ΠΟΣΔΕΠ προωθούμε ευρύτερες συνθέσεις και συγκλίσεις αλλά δεν υποστηρίζουμε συντεχνιακές, προσωπικές ή μικροκομματικές πολιτικές. Αντίθετα με τις παρατάξεις που επιδιώκουν περιορισμένη συμμετοχή και απομακρύνουν τους συναδέλφους από τις διαδικασίες για να ελέγχουν τους συλλόγους, είμαστε υπέρ της αξιοποίησης όλων των σύγχρονων μέσων, με τα οποία άλλωστε έχουμε εξοικειωθεί (τηλεδιασκέψεις και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες).

Η ΚΙΠΑΝ σας καλεί σε συμμετοχή στις εκλογές εκπροσώπων για την ΠΟΣΔΕΠ στον Σύλλογό σας και για το ΔΣ του Συλλόγου σας. 

Στηρίξτε την Κίνηση Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης και τους υποψηφίους της ή ανεξάρτητα σχήματα και υποψηφίους που υποστηρίζουν παρόμοιες θέσεις, για ακαδημαϊκή, ακηδεμόνευτη και προοδευτική - μεταρρυθμιστική εκπροσώπηση.

 

Δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε. Πάρτε μέρος στις προσεχείς εκλογές.

Δ Ι Ο Ι Κ Ο Υ Σ Α     Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  της

Κ Ι Ν Η Σ Η Σ     Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Η Σ      Α Ν Α Β Α Θ Μ Ι Σ Η Σ

 

.