12 Θέσεις για το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ

Αθήνα,   12  Ιανουαρίου  2015

Δ  Ι  Α  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η    τ η ς   Κ  Ι  Π  Α  Ν

12 θέσεις για το 12ο Συνέδριο της  ΠΟΣΔΕΠ  Η Ιδρυτική Διακήρυξη της ΚΙΠΑΝ, το 2004, ξεκινούσε με την εξής πρόταση:
«Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται στην πεποίθησή μας ότι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου στην Ελλάδα ουσιαστικά βασίζεται στην ενεργή παρέμβαση και συμμετοχή όλων μας στα πανεπιστημιακά δρώμενα.»
Η θέση αυτή παραμένει το ίδιο επίκαιρη σήμερα, παρά τις τεράστιες αλλαγές που έχουν συμβεί, τόσο στα Πανεπιστήμια, όσο και στη χώρα, ή μάλλον και λόγω αυτών των αλλαγών.  Επιγραμματικά:

·       Το θεσμικό πλαίσιο του Νόμου 4009/2011 εισήγαγε νέους θεσμούς και τρόπους λειτουργίας στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και ανέθεσε κατά κύριο λόγο στο σώμα των καθηγητών την κύρια ευθύνη των αποφάσεων
Διαβάστε περισσότερα εδώ (αρχείο pdf)