άρα ...

 Βουλή, 22-12-2014
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Πάμε παρακάτω στο ίδιο θέμα.
Τι έγινε με τον Πρύτανη του ΑΠΘ; Έγινε αυτό που είχαμε προβλέψει, δηλαδή ένας έωλος θεσμός, τα Συμβούλια Ιδρύματος με μία φαύλη διαδικασία εκλέγουν πρυτάνεις.
Για να εκλεγεί κάποιος, δηλαδή, πρύτανης έπρεπε, από όσους κατέθεταν υποψηφιότητα, να τον προεπιλέξει το Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο είχε εκλεγεί χωρίς να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία όλες εκείνες οι δυνάμεις που αντιτίθεντο στο νόμο Διαμαντοπούλου, γιατί θεωρούσαν εμπαιγμό και λανθασμένο το Συμβούλιο Ιδρύματος. Ποιοι συμμετείχαν;
Οι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει το νόμο Διαμαντοπούλου.
Αυτοί εξέλεξαν και τους εξωτερικούς.
Άρα, το Συμβούλιο Ιδρύματος σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος είναι κυβερνητικό.
...
...
 Σας λέω ότι πολύ σύντομα θα γίνουν οι εκλογές, πολύ σύντομα αυτός ο νόμος θα πάει στα σκουπίδια και πολύ σύντομα θα απαλλαγούν τα ιδρύματα και από τα Συμβούλια Ιδρύματος και από τους πρυτάνεις που εσείς εκλέξατε.
από το esos.gr