Η εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδου για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων από τα ίδια τα ΑΕΙ.


ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2014
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
ΘΕΜΑ: Η εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδου για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων από τα ίδια τα ΑΕΙ.

Επιτέλους, ο νυν Υπουργός Παιδείας, στην πρόσφατη (6/11) συνεδρίαση του ΕΣΥΠ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα καθορισμού του πλήθους των εισακτέων στα ΑΕΙ στα ίδια τα Ιδρύματα (βλ. [1]). Δεδομένης της απελπιστικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα ΑΕΙ –άλλο περισσότερο, άλλο λιγότερο- από την άκριτη και ανορθολογική συνεχή αύξηση του πλήθους των εισακτέων μονομερώς από το Υπουργείο, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες φιλολαϊκές μεν, αντιακαδημαϊκές δε, ρυθμίσεις περί μετεγγραφών, η πρόθεση του Υπουργού πρέπει να αντιμετωπιστεί θετικά.
Αρκετά χρόνια τώρα, με κάθε μέσο και σε κάθε ευκαιρία, προσπαθούμε να πείσουμε την εκάστοτε Κυβέρνηση και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για το αναγκαίο αυτής της πρότασης. Παραπέμπουμε μόνο στα πιο πρόσφατα κείμενά μας (βλ. [2], [3], [4]).
Ωστόσο, το ζήτημα του καθορισμού του πλήθους των εισακτέων δεν εξαντλείται στο ποιος έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει.


Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, η αρμοδιότητα ανήκει από κοινού στα Ιδρύματα και στο Υπουργείο και ασκείται, συνήθως, μέσω μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Στη διαδικασία αυτή το Υπουργείο εκφράζει πρωτίστως την πλευρά της ζήτησης και τα Ιδρύματα πρωτίστως την πλευρά της προσφοράς, ζητούμενο δε της διαπραγμάτευσης είναι η εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας υπό τους περιορισμούς των διαθέσιμων πόρων.

Επομένως, το Υπουργείο οφείλει να διατυπώνει τις απαιτήσεις της ζήτησης, εξετάζοντας παραμέτρους  όπως η κοινωνική ζήτηση για ανώτατες σπουδές, οι προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, αλλά και οι διαθέσιμοι πόροι. Τα ΑΕΙ, από την άλλη πλευρά, οφείλουν να διατυπώνουν τις δυνατότητες προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές τους επιστημονικές δυνατότητες, τους ήδη διαθέσιμους πόρους και αυτούς που προβλέπουν ότι θα τους διατεθούν, αλλά και τα στρατηγικά τους σχέδια.


Το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνουν τα παραπάνω ήδη υπάρχει. Ο νόμος 4009/2011 προβλέπει ρητά την υποχρέωση του Υπουργείου να διαμορφώσει εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση (Άρθρο 61), όπως και τη σύναψη συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού μεταξύ των ΑΕΙ και του Υπουργείου, οι οποίες αναφέρονται, μεταξύ άλλων και «στ) στον κατ’ έτος αριθμό εισακτέων σε κάθε σχολή του ιδρύματος» (Άρθρο 62). Οι σχετικές διαδικασίες επίσης καθορίζονται στα άρθρα αυτά.

Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει συσσωρευτεί ένα σημαντικό σε ποσότητα και ποιότητα υλικό μέσω της διαδικασίας εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Ιδρυμάτων, από το οποίο μπορεί κάποιος άμεσα να εξάγει συγκεκριμένα συμπεράσματα για τις αρνητικές επιπτώσεις της άκριτης, ανεύθυνης και άκρως λαϊκίζουσας πολιτικής που ακολουθείται για δεκαετίες στο θέμα του καθορισμού των εισακτέων, αλλά και συνολικά των συστημάτων εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Επομένως, το μόνο που χρειάζεται για να υλοποιήσει την πρόθεσή του ο Υπουργός, είναι να εφαρμόσει τον υφιστάμενο νόμο. Να τον εφαρμόσει όμως πλήρως, όχι επιλεκτικά. Το ίδιο οφείλουν να πράξουν και τα ΑΕΙ. Αλλιώς, αν παρασυρθούν και συναινέσουν απλώς στην παροχή της δυνατότητας καθορισμού του πλήθους των εισακτέων, θα οδηγηθούν, πολύ σύντομα, σε χειρότερα από τα σημερινά αδιέξοδα.

Η ΚΙΠΑΝ, με βάση το σκεπτικό που αναλυτικά και σφαιρικά διατυπώνεται παραπάνω, επικροτεί και υποστηρίζει την πρόσφατη εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδου, για τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων από τα ίδια τα ΑΕΙ.


Παραπομπή:
[1] Πρόταση του Υπουργού Παιδείας στο ΕΣΥΠ: Τα ΑΕΙ να καθορίζουν τον αριθμό εισακτέων. 5 Νοεμβρίου 2014,
http://www.esos.gr/arthra/35632/ta-aei-tha-kathorizoyn-ton-arithmo-eisakteon
[2] ΚΙΠΑΝ Ε.Γ.: Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό & των Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης «Η θέση της ΚΙΠΑΝ για
τον καθορισμό του αριθμού των εισακτέων στα ΑΕΙ.», 4 Μαρτίου 2014,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1516&Itemid=47
[3] ΚΙΠΑΝ Ε.Γ. «Θέσεις της Κίνησης Πανεπιστημιακής Αναβάθμισης για τον αριθμό των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση», 10 Ιουλίου 2013, http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1345&Itemid=135
[4] ΚΙΠΑΝ Ε.Γ. « Ο αριθμός των εισακτέων στα Πανεπιστήμια κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014», 10 Απριλίου 2013,
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1266&Itemid=47

Κοινοποίηση:
• Γραφείο πρωθυπουργού της Ελλάδος κυρίου Αντώνη Σαμαρά, Μέγαρο Μαξίμου, Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 106 74, ΑΘΗΝΑ.
• Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, Βασ. Σοφίας 1,
10617, Αθήνα
• Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύριο Αλέξη Τσίπρα, Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53 Αθήνα,
info@syriza.gr
• Καθηγητή Γκίκα Χαρδούβελη, Υπουργό Οικονομικών, minister@minfin.gr
• Κύριο Κώστα Σκρέκα, Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, minister@mindev.gov.gr
• Καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180
Μαρούσι, minister@minedu.gov.gr
• Καθηγητή Γιάννη Μανιάτη, Υπουργό Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
secmin@prv.ypeka.gr
• Κύριο Δημήτριο Σταμάτη, Υπουργό Επικρατείας, gram@ypep.gr
• Κύριο Αλέξανδρο Δεμερτζόπουλο, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, yfgramadem@minedu.gov.gr
• Κύριο Φώτιο Καϋμενάκη, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr
• Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr
• Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
• Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
• Τμήμα Παιδείας Κομμάτων του Κοινοβουλίου,
• Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα, Πρόεδρο ΕΣΥΠ, esyp@otenet.gr
• Καθηγήτρια Νικολέτα Χ. Παϊσίδου, Πρόεδρο ΑΔΙΠ, adipsecretariat@hqaa.gr
• Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
• Σύνοδο Προέδρων Συμβουλίων Ιδρύματος Ελληνικών Πανεπιστημίων, aleka.choulaki@cs.uoi.gr
• Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, dioikousaepitropiposdep@googlegroups.com
• Προέδρους Συλλόγων Καθηγητών Ελληνικών Πανεπιστημίων
• Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr
• Καθηγητή Εφαρμογών Απόστολο Κοκκόση, Πρόεδρο ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr
• Δρ. Μαρία Στουμπούδη, Πρόεδρο ΕΕΕ, mstoum@hcmr.gr
• Ομοσπονδίες & Συλλόγους Επιστημονικού, Εργαστηριακού και Διοικητικού Προσωπικού των ΑΕΙ
• ΜΜE